تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:37 ب ظ

فراخوان جذب سرمایه گذار (راه اندازی بخش MRI بیمارستان حکیم نیشابور بصورت مشارکتی)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نیشابور در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به جذب سرمایه گذار جهت خرید یک دستگاه ام.آر.آی 1.5 تسلای(ترجیهاً زیمنس و فیلیپس) بصورت نو و دست اول به همراه تجهیز ، راه اندازی ، بهره برداری و ارائه خدمات تشخیصی بخش ام.آر.آی بیمارستان حکیم نیشابور به صورت مشارکتی اقدام و به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را بصورت مکتوب همراه با رزومه کاری به همراه مشخصات فنی دستگاه پیشنهادی ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/06/20 تحویل دبیرخانه ستاد مرکزی دانشکده واقع در نیشابور ، حاشیه میدان معلم نمایند.

پیوند های مفید