تقویم روز
امروز یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت 23:20 ب ظ


سوابق اجرایی     شرح وظایف

 

 

مدیر بودجه

مهدی قلعه نوی

کارشناس ارشد مدیریت تحول

 شماره تلفن

051-43307135

پست الکترونیک
ghalenovim1@nums.ac.ir

 

پیوند های مفید