تقویم روز
امروز چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397 ساعت 15:28 ب ظ

 

فرم طراحی وب

از رابطین محترم خواهشمندیم برای درخواست اضافه نمودن صفحه جدید به وب سایت قالب پیشنهادی خود را بر روی کاغذ کشیده آن را اسکن نمایند سپس همرا با توضیحات خود در قالب یه فایل ورد عکس اسکن شده خود را به فایل ورد insert نمایند

نمونه قالب مورد قبول

نام واحد مربوطه (*)
نام واحد مربوطه را وارد نمایید
{Email:caption} (*) {Email:body}
{Email:validation}
{Email:description}
{tell:caption} (*) {tell:body}
{tell:validation}
{tell:description}
{formfile:caption} (*) {formfile:body}
{formfile:validation}
{formfile:description}
{Message:caption} {Message:body}
{Message:validation}
{Message:description}
{capcha:caption} {capcha:body}
{capcha:validation}
{capcha:description}
{datesend:caption} {datesend:body}
{datesend:validation}
{datesend:description}
www.3dots.ir