تعداد ثبت نام کنندگان در بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت در دانشکده علوم پزشکی نیشابور، از مرز 2000 نفر عبور کرد.

به گزارش وبدا مسئول  قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی نیشابور اعلام کرد: دو هزار و 10 نفر در بیست و پنجمین دوره از جشنواره قرآنی هدهد مختص دانشگاهیان وزارت بهداشت در دانشکده علوم پزشکی نیشابور ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 1600  نفر کارمند، 80  نفر اساتید و عضو هیأت علمی  و 330 نفر دانشجو هستند.

سید جعفر حسینی در تشریح آمار ثبت نام کنندگان افزود: بیشترین آمار شرکت کنندگان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در جشنواره قرآنی هدهد وزارت بهداشت اختصاص به بخش معارفی دارد. در این دوره از جشنواره قرآنی تاکنون هزارو 664 نفر از جامعه دانشگاهی علوم پزشکی نیشابور در بخش کتبی شرکت نموده اند. پس از بخش معارفی، بخش آوایی  با 122  نفر شرکت کننده در رتبه بعدی قرار دارد و بخش هنری  نیز با 79 نفر شرکت کننده در رتبه سوم قرار دارد.

گقتنی است آخرین مهلت جهت ثبت نام در این دوره از جشنواره تا پایان شهریور ماه جاری اعلام شده است.