تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 18:00 ب ظ

شرح وظایف edo

شرح وظایف edo

به نام خدا
دفتر توسعه آموزش (EDO) با هدف ارتقای کیفیت آموزش در رشته های پیراپزشکی و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیات علمی ودانشجویان دانشکده، فعالیت خود را در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) در سال 96 آغاز نموده است.
دفتر توسعه آموزش با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضای هیات علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی فعالیت خواهد نمود .
رسالت
دفتر توسعه آموزش در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، باید در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشکده حرکت نموده و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایندهای آموزشی در دانشکده، وظایف خود را به انجام رساند. بدین منظور ارتقای کیفی فرآیندهای یاددهی - یادگیری و ایجاد انگیزه در افراد دست اندرکار آموزش در دانشکده با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، برای ارائه خدمات سلامت با کیفیت متناسب با نیازهای جامعه از اهم رسالت های این دفتر می باشد.
فلسفه
دفتر توسعه دانشکده با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسبی را برای رشد اساتید و دانشجویان فراهم می‌سازد.
چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشکده درنظر دارد، مرکز EDO رتبه اول را در حیطه‌های آموزشی در سطح کشور کسب نماید.

پیوند های مفید