مدیر بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه از آموزش فرماندهان پایگاه‌های مقامت بسیج شهرستان خبر داد.

 دکتر مجید خجسته پور با اشاره به وضعیت قرمز شهرستان فیروزه به وب دا گفت: طرح ملی بسیج سنگر سلامت در شهرستان فیروزه، همزمان با سراسر کشور با همکاری و استقبال ناحیه مقاومت بسیج و فرماندهان پایگاه‌های ناحیه مقاومت و استفاده از ظرفیت برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت، آغاز شد.

دکتر خجسته پور با اشاره به همکاری های نیروهای بسیجی و مردم در طرح های بسیج ملی همچون فلج اطفال و واکیسناسیون سرخک اظهار داشت: با توجه به شیوع و سرعت انتقال کرونا ویروس، در این طرح در حوزه‌های مراقبت، حمایت و نظارت با استفاده از ظرفیت بسیجیان و پایگاه های بسیج در سطح شهرستان و با ارائه آموزش های لازم و تاکید بر تشدید مسائل آموزشی و استفاده از ظرفیت مجازی و نرم افزار بومی اپلیکیشن ندای سلامت فیروزه در راستای کنترل و پیشگیری این بیماری اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی در ادامه از فرماندهان پایگاه‌های بسیج درخواست کرد: با حساس سازی مردم از طریق بلندگوهای مساجد، حسینیه ها و پایگاه‌های بسیج قبل و بعد از نماز و به صورت سیار و همچنین نظارت بر قرنطینه خانگی بیماران و ارسال کمک های معیشتی همانند روزهای جنگ تحمیلی مردم را هوشیار نمایند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سرهنگ رستمی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری( مدظله العالی) که فرمودند: من شرمنده کادر بهداشت و درمان هستم وقتی میبینم فردی در داخل شهر ماسک نمی زند، افزود: فرماندهان و دهیاران روستا با شناسایی افراد مشکوک و تاکید بر ماندن در منزل این افراد را امر به معروف و نهی از منکر نمایند و با بهورزان در روستا که خط مقدم بهداشت هستند همکاری نمایند.

سرهنگ رستمی در پایان با اشاره به زحمات و تلاش های کادر بهداشت و درمان گفت: امیدواریم با آموزش و شناسایی زودرس بیماری بتوانیم بار سنگینی را که این روزها بر دوش کارکنان بهداشت و درمان است، کم کنیم و همه با هم بسیج می‌شویم تا کرونا را به لطف خدا شکست دهیم.

طرح محله محورکردن مقابله با کرونا با همکاری فرماندهان پایگاه های بسیج از سه شنبه بیستم آبان ماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان فیروزه آغاز شد.