مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از همکاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و آموزش و پروش در مقابله با کرونا ویروس خبر داد.

ابتدا دکترمجید خجسته پور درحضور دبیر کمیته آموزش کرونا و معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده علوم پزشکی در مورد موقعیت جغرافیایی و جمعیتی شهرستان فیروزه توضیحاتی بیان کرد و سپس از اقدامات این شبکه درخصوص مقابله با کرونا ویروس گزارشی ارائه داد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی ضمن تشکر از زحمات و همکاری های گذشته بسیج شهرستان بیان کرد: همچون 8سال جنگ تحمیلی  بسیجیان ثابت کردند در کنار مردم تا اخرین نفس خواهند جنگید و اکنون که در جنگ نابرابر با کرونا هستیم  خواستار استفاده از ظرفیت های اجتماعی بسیجیان همیشه در صحنه و معلمین بومی در بعدخانوار  به عنوان سفیران سلامت و ایجاد ارتباط دو سویه در راستای کنترل و پیشگیری کرونا ویروس هستیم.  

در ادامه، سرهنگ علی قبیدیان با اشاره اینکه یکی از راههای مقابله با کرونا ویروس همکاری برون بخشی در راه آگاه سازی مردم است اظهار داشت: 134 پایگاه بسیج موجود در شهرستان تبدیل به پایگاه سلامت خواهند شد تا بتوانیم با یاری خداوند و همراهی مردم گامی موثر در شکست ویروس کرونا قدم برداریم.

در پایان ابراهیم حیدری رئیس آموزش و پرورش آمادگی کامل خود و 800 معلم زیرمجموعه ی در جهت ترویج خودمراقبتی و پیشگیری از کروناویروس در بین خانوارها اعلام کرد.