مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه در گفتگو با وب دا گفت: خانواده ها از حضور فرزندان دارای علامت در مدرسه جلوگیری کنند.

دکتر مجید خجسته پور با تشریح روش های پیشگیری از کرونا در مدارس اظهار داشت: طبق شیوه نامه های بهداشتی، تمامی دانش آموزان و کارکنان  مدرسه ملزم به استفاده از ماسک بوده و بایستی حداقل فاصله یک متری را در فضای مدرسه رعایت کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه، ضمن اظهار نگرانی در خصوص بازگشایی مدارس افزود: والدین باید از حضور دانش آموزان دارای علامت به مدرسه جلوگیری و آموزش های لازم در خصوص عدم تجمع در زنگ های تفریح را به فرزاندان خود ارایه دهند چرا که یکی از مسائل نگران کننده در مدارس تجمع دانش آموزان در زنگ های تفریح و عدم رعایت فاصله گذاری و کنار گذاشتن ماسک است.

وی ادامه داد: بازدیدهای روزانه توسط کارشناسان بهداشت از مدارس انجام و به هر مدرسه امتیاز رعایت نکات بهداشتی داده خواهد شد و این امتیازات به آموزش و پرورش گزارش و تصمیم گیری به عهده آن اداره خواهد بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه افزود: خانواده ها باید به فرزندان خود آموزش دهند که هنگام حضور در مدارس و خروج از مدرسه فاصله  اجتماعی را رعایت و حتما از ماسک استفاده کنند؛ همچنین از وسائل و نوشت افزار و آب آشامیدنی شخصی استفاده و قبل از خوردن خوراکی و آشامیدنی حتما دست های خود را به درستی بشویند.

دکتر خجسته پور در پایان با تاکید بر لزوم آموزش دانش آموزان در منزل بیان کرد: پیشگیری از کرونا در بین دانش آموزان و رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیازمند همکاری  کارکنان، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها بوده و دانش آموزان باید نخست در محیط خانه و خانواده نکات ابتدایی و اصلی پیشگیری از کرونا را بیاموزند تا خطری متوجه آنها نباشد.