تقویم روز
امروز چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت 07:21 ق ظ

سامانه های فناوری اطلاعات

# عنوان سامانه نام مسئول سامانه تلفن تماس
1 اتوماسیون اداری    
2 سامانه خدمات الکترونیک کارکنان    
3 سامانه آموزش مجازی دانشجویان    
4 سامانه آموزش مجازی کارکنان    
5 سامانه مجله    
6 سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی    
7 سامانه Eprints    
8 سامانه سما    

9

سامانه نقل و انتقالات

   
10 ثبت نام طرح و لایحه     
11 سامانه مدیریت عملکرد    
 12      
 13      
 14      
 15      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

پیوند های مفید