تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 04:55 ق ظ

 

سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

                          

        شماره تماس سامانه  نوبت دهی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور 43219600-051

 

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی عطار 

بیمارستان22بهمن 

  درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی خیام

بیمارستان حکیم

3dots.ir