تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:12 ق ظ

معرفی مسئول دفتر بیمارستان 22بهمن

مسئول دفتر ریاست بیمارستان 22 بهمن

نام و نام خانوادگی:مجید رحمتی

سمت:مسئول دفتر و مسئول دبیرخانه بیمارستان 22بهمن

سوابق کاری :17سال 

شماره تلفن و فکس: 43338153- داخلی 111

 

پیوند های مفید