سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ازکمک 13 میلیارد ریالی خیرین در پیک پنجم کرونا خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد به وب دا گفت: با  رایزنی حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده در پیک پنجم کرونا تجهیزاتی به مبلغ 13 میلیارد ریال به دانشکده علوم پزشکی نیشابور اهدا شدکه اهدای این  تجهیزات کمک بزرگی برای سلامت همشهریان بوده است.

سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده از مردم نیکوکار درخواست کرد با توجه به بحران کرونا، هزینه های غیر ضروری مراسمات خود را برای کمک به درمان بیماران نیازمند و خرید تجهیزات مورد نیاز شهرستان، به حوزه سلامت اختصاص دهند.

راه های ارتباطی با این حوزه:

شماره تلفن : 42627519

شماره حساب: 0113855530009  

شماره کارت مجازی:  6037997599204774

شماره شبا: IR620170000000113855530009.