خراسان رضوی-شهرستان نیشابور-بلوار معلم-ستاد مرکزی دانشکده 

تلفن خانه  :  42627521-23

 فکس :  42627500

  روابط عمومی : 42627503

کد شهرستـــان: 051

سامانه پیامکی:3000612121
رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی :

93186-14139

Image

ستاد مرکزی دانشگاه :
نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم

تلفن : 23-42627521-051

ارتباط با روابط عمومی:42627503-051

نمابر : 051-42627500

رایانامه : info@nums.ac.ir

کد پستی : 93186-14139

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی نیشابور

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر