رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان 22 بهمن از مشارکت خیّرین سلامت در خرید یک دستگاه الکتروانسفالوگرام  به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال خبر داد.

دکتر امیدرضا امینی  با اعلام این خبر گفت: این دستگاه الکتروانسفالوگرام  با مشارکت خیرین عزیز خانواده آشیانی به یادبود  مرحومه حاجیه خانم جواهر دولابی  تهیه گردیده و در بخش نرولوژی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر امینی افزود: کمک خیّرین در تجهیز بخش های بیمارستان را بسیار ارزشمند دانست و تاکید کرد: قطعا تکریم خیّرین و صرف هزینه در محل مورد نظر آنان، باعث مشارکت حداکثری این عزیزان در حوزه سلامت خواهد شد.

این دستگاه جهت انجام نوار مغز در بخش های بستری  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن مورد بهره برداری قرار می گیرد و بیماران با تعرفه دولتی از خدمات این دستگاه استفاده خواهندکرد.