مدیر مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن گفت: با توجه به نیاز بالای بیماران کرونائی به اکسیژن، این مرکز تمام تلاش خود را برای تامین اکسیژن بیماران به صورت اکسیژن مایع و تولید اکسیژن در اکسیژن ساز بیمارستان و تامین کپسول چهل لیتری انجام داده و تا کنون از ابتدای شهریور ماه با همکاری کارخانه فولاد نیشابور 200 تن اکسیژن مایع برای بیماران به صورت رایگان  تهیه نموده است.

دکتر اعظم مقدم پاشا همچنین گفت: اکسیژن ساز بیمارستان نیز در این مدت فعال و اکسیژن ساز دوم بیمارستان که در سفر معاون وزیر بهداشت به نیشابور اختصاص یافت نصب شده و در مرحله راه اندازی تا انتهای هفته می باشد .

مدیر مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی 22بهمن خاطر نشان کرد: یک عدد تانکر 4 تنی اختصاصی برای حمل اکسیژن توسط بیمارستان خریداری شده و با همکاری شهرداری نیشابور روی یک دستگاه کامیون سازمان مدیریت پسماند شهرداری نصب شده تا برای حمل روزانه اکسیژن مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر بیمارستان در انتها از همکاری خوب شرکت فولاد خراسان در تامین اکسیژن مصرفی کرونا به صورت اکسیژن مایع و شهرداری نیشابور در تهیه خودرو حمل تانکر  بیمارستان تقدیر نمود.