تقویم روز
امروز پنج شنبه 26 تیر ماه 1399 ساعت 06:16 ق ظ

بخش داخلی 2 بیمارستان22بهمن

معرفی بخش داخلی 2 بیمارستان 22 بهمن 

بخش داخلی 2  بیمارستان 22 بهمن در طبقه دوم ساختمان جدید بلوک اورژانس در شرق بیمارستان و در فضایی معادل 500  متر فضای درمانی (بخش)  در سال  1395شروع به کار کرد. این بخش با هدف پوشش بیماران بخش اورژانس و بیماران بلاتکلیف بخش اورژانس تا زمان مشخص شدن وضعیت بیماران تاسیس شده است .و در حال حاضر بیماران داخلی  را پوشش نیزمی دهد.

 

 سرپرستار: محمد شمس آبادی

تحصیلات: لیسانس پرستاری

سوابق اجرایی:

رئیس بخش:

تعداد تخت فعال: 21 تخت- 2 تخت ایزوله

شماره داخلی:260-261 

پیوند های مفید