رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۰۰ صبح در پی مراجعه حضوری مادر باردار ۳۴ ساله به پایگاه جاده ای امام رضا(ع) مبنی بر شروع درد زایمان کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا با هماهنگی مرکز ارتباطات بیمار را به آمبولانس انتقال دادند.

او ادامه داد: پس از انتقال مادر باردار به آمبولانس و انجام اقدامات اولیه با توجه به وضعیت اورژانسی، به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد در آمبولانس به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور تصریح کرد: تکنسین های اورژانس ۱۱۵مهارت عملی گرفتن نوزاد، انجام مراقبت های تخصصی از مادر باردار در کابین آمبولانس، اقدامات پیش بیمارستانی در زایمان، خونریزی ها، مراقبت از مادر باردار و نوزاد تازه متولد شده و فوریت های پزشکی در حاملگی های پرخطر را فراگرفته اند.

با تشکر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ آقایان سید مصطفی حسینی و رضا شوریابی