♦️رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از آموزش مجازی کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی به دانش آموزان توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

♦️مصطفی افشار نیک گفت: با توجه به شرایط کنونی و با وجود ویروس منحوس کرونا که امکان آموزش های کمک های اولیه به صورت حضوری وجود ندارد، اورژانس ۱۱۵ نیشابور با همکاری اداره آموزش و پرورش شروع به آموزش کمک های اولیه به صورت مجازی نموده است. 

♦️او ادامه داد: آموزش مجازی کمک های اولیه در بستر پیام رسان های داخلی از جمله برنامه شاد برای عموم مردم بویژه دانش آموزان،معلمان و مربیان مدارس و والدین انجام می شود.

♦️افشارنیک افزود: شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) می‌تواند به‌عنوان یک برنامه کاربردی رسمی آموزش، بستری در اختیار همه برای ارائه مواد آموزشی قرار دهد، این بستر ازنظر ارائه برنامه‌ها، محتواها و سیاست‌گذاری آموزشی ظرفیت‌های بالایی ارائه می‌دهد و به‌عنوان یک نقطه عطف در آموزش کشور محسوب شده است و اورژانس ۱۱۵ نیشابور هم از این فضا به نحو احسنت استفاده نموده است.

♦️رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گفت: آموزش کمک های اولیه و احیای قلبی و ریوی قبل از شیوع ویروس کرونا در کل مدارس و ادارات شهرستان به صورت حضوری توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ انجام می شد که نتیجه ی این آموزش ها افزایش آمار احیای قلبی ریوی موفق در سال های اخیر بوده است که نشان از آگاهی و آموزش صحیح شهروندان به علوم پزشکی و کمک های اولیه است، لذا سیاست اورژانس ۱۱۵ نیشابور با تداوم آموزش ها به صورت مجازی باعث کاهش مزاحمت ها، امداد خواهی صحیح،افزایش نجات بیماران خواهد بود.