تفاهم نامه نذر کتاب بین اورژانس ۱۱۵ و شورای مشورتی انجمن فرهنگی و کتاب در تاریخ دوم دی ماه در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور منعقد گردید.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ضمن تبریک ولادت باسعادت زینب کبری(س)و روز پرستار گفت: هزینه کردن برای کتاب و گردش و خوانش آن، سرمایه گذاری برای آینده است ،نذر هر کتاب از سوی فرد یا گروه یا خانواده ها، بهره مندی و مشارکت صدها نفر را در پی خواهد داشت.

 آقای سیدآبادی گفت: در راستای ارج گذاری به مقام والای کتاب و اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه و همزمان با گرامیداشت هفته ی پرستار طرح ارزشمند نذر کتاب، نذر آگاهی، تفاهم نامه ای در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی منعقد گردید.

در ادامه رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گفت: این تفاهم نامه در زمینه استفاده کارکنان اورژانس 115 از کتاب های نذری رایگان که توسط خیرین تهیه شده بود بین طرفین منعقد گردید.

مصطفی افشارنیک گفت:نذر هدفمند کتاب در گردش" در راستای توان افزایی فرهنگی در کلیه پایگاههای شهری و جاده ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور اجرا می گردد و سعی خواهد شد کتاب های هر بخش متفاوت باشد تا امکان استفاده و گردش کتاب در طوالی مدت میسر گردد.

او ادامه داد:طراحی، مدیریت، تدوین و اجرای این طرح به عهده ی شورای مشورتی انجمنهای فرهنگی و کتاب شهرستان نیشابور می باشد و در صورت استقبال پرسنل این مرکز، اهتمام الزام در جهت ادامه آن خواهد نمود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی در پایان از زحمات و همکاری های نماینده ی شورای مشورتی انجمن های فرهنگی و کتاب نیشابور جهت ترویج کتاب خوانی بین کارکنان اورژانس ۱۱۵ نیشابور تشکر نمود.

این جلسه با حضور رئیس‌ اراده فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای سیدآبادی،ریاست انجمن کتاب پرواز آقای دکتر محمدی و مدیر عامل انجمن نویسندگان و پژوهشگران برتر آقای دکتر احمد آبادی در تاریخ دوم دی ماه در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی برگزار گردید.