رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از نجات جان آقای ۴۲ ساله توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۲۲:۰۰ بیست و نهم آذر ماه به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر چاقوخوردگی آقای ۴۲ ساله در شهر نیشابور، پایگاه اورژانس شهری ۳ به محل حادثه اعزام شد.

 او ادامه داد: پس از رسیدن آمبولانس و معاینه اولیه مشخص شد که مصدوم به علت ضربات چاقو دچار آسیب شدید به قفسه سینه و متعاقب آن وضعیت ناپایدار به علت افزایش فشار داخل قفسه سینه به همراه زجر تنفسی شده بود، کارشناسان اورژانس پس از انجام مشاوره با پزشک اورژانس با وارد کردن یک سر سوزن به قفسه سینه مصدوم و بر داشتن فشار باعث بهبود و نجات جان مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ادامه داد :خوشبختانه کارشناسان اورژانس نیشابور با حمایت های معاون درمان جناب آقای دکتر مشار موحد و تشخیص دقیق و اقدام به موقع با برداشتن فشار از قفسه سینه باعث نجات جان مصدومان می شوند.

مصطفی افشار نیک در پایان از آقایان علی صمدی و جواد جغراتیان که باعث نجات جان این مصدوم شده بودند تقدیر و تشکر نمود.

با تشکر از همکاران ارتباطات آقایان قدمیاری،جوریان و خیرآبادی