رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از مرمت و کاغذ دیواری سه پایگاه جاده ای اورژانس 115 نیشابور توسط خیرین سلامت خبر داد.
مصطفی افشارنیک گفت: در این امر خیرخواهانه سه پایگاه جاده ای غیر برخودار کمال الملک در روستای کلاته محمد جان و پایگاه عبدالله گیو و شهر بار با مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال توسط خیر نیک اندیش سلامت مرمت و کاغذ دیواری شدند.
او ادامه داد: امروزه خیرین سلامت نیک اندیش با فهمی عمیق نسبت به ضرورت توسعه زیر ساخت ها و ارتقای امکانات حوزه سلامت هستند و کمک های زیادی در این زمینه ها انجام داده اند.
افشار نیک افزود: مشارکت های خیرین در پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات پرشکی و کمک های نقدی در اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور نشان دهنده توجه ویژه حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی به اورژانس می باشد که باید فعالیت این حوزه و همه فعالیت‌های خیرین و نیکوکاران را غنیمت دانست و بیش از گذشته زمینه را برای مشارکت خیرین فراهم کرد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یاد آور شد: از سال 1398 تا کنون خیرین سلامت کمک های نقدی و غیر نقدی شامل اهدای زمین و هزینه ساخت دو پایگاه جاده ای، خرید تجهیزات پزشکی (11 دستگاه تله مدسین، دستگاه کمک آموزشی ریتم میکر، تجهیزات حفاظت فردی، دستگاه مه پاش و ازون تراپی) در کمک به اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.