کارشناسان اورژانس ۱۱۵ درود با استفاده از دستگاه تشخیصی تله مدیسین اهدایی خیرین و با مشاوره پزشکی، آقای ۸۵ ساله را از مرگ نجات دادند.

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۱۶:۳۶ دقیقه بیست و پنجم آبان ماه در پی اعلام مرکز ارتباطات مبنی بر زجر تنفسی آقای ۸۵ ساله،کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از شرح حال و معاینه فیزیکی بیمار توسط کارشناسان فوریت های باتوجه به وضعیت وخیم بیمار پس از  استفاده دستگاه تله مدیسین و انجام مشاوره با متخصص طب اورژانس آقای دکتر قاسم  مشار موحد  اقدامات درمانی نجات دهنده برای بیمار انجام شد.

افشارنیک ادامه داد:  بیمار تحت حمایت در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ضمن تشکر از تکنسین‌های تلاشگر پایگاه درود آقایان رضا خدره و محمد کمالی و متخصص طب اورژانس آقای دکترقاسم مشار موحد که در هر لحظه پاسخگوی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ می باشد یاد آور شد: با بازدید های مداوم از پایگاه های اورژانس و ارزیابی علمی و عملی کارشناسان فوریت های پزشکی همیشه باید در زمینه ارائه خدمت براساس آخرین دستورالعمل ها بروز باشند.