رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از اعزام بالگرد جهت امداد رسانی و انتقال خانم ۵۲ ساله با بیماری قلبی، از شهر چکنه خبر داد.

مصطفی افشارنیک گفت: در ساعت ۱۵:۳۶ نوزدهم شهریور ماه به دنبال تماس از منزل مسکونی با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر درد قفسه سینه خانم ۵۲ ساله، آمبولانس پایگاه اورژانس عبدالله گیو به محل اعزام شد.

او ادامه داد:  پس از معاینه فیزیکی و شرح حاگیری کارشناسان اورژانس  عبدالله گیو بیمار به درمانگاه شهر چکنه انتقال داده شد و پس از گرفتن نوار قلب و تاییده پزشک درمانگاه مبنی بر سکته قلبی بیمار ،درخواست اعزام بالگرد از سوی کارشناسان اورژانس داده شد.

افشارنیک افزود: بیمار تحت مراقبت و اکیژن تراپی توسط بالگرد اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: هنگام فرود بالگرد از نزدیک شدن به آن خودداری کنید زیرا احتمال پرتاب شدن سنگریزه ها به سمت شما وجود دارد.