رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از انجام دو هزار 453 مورد خدمت رسانی توسط اورژانس 115 نیشابور در مرداد ماه 1399 خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در مجموع تصادفات با 662 مورد، قلبی 191 مورد،  کاهش سطح هوشیاری 185 مورد، سقوط با 114 مورد و تنفسی با 78 مورد بیشترین تعداد ماموریت های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در این ماه بوده است.

او ادامه داد: تعداد هزار و 307 بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که 838مورد به مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی 22 بهمن، 410 مورد به مرکزآموزشی پژوهشی و درمانی حکیم و 59 مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.

افشارنیک افزود: در مرداد ماه سال گذشته ده مورد فوتی ناشی از تصادفات رخ داده است که امسال به سه مورد کاهش یافته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور از پوشش و ارائه خدمات در 32 حادثه خبر داد و گفت: در این حوادث 9 نفر فوت نموده و 37 نفر مصدوم شده اند که مصدومین پس از اقدامات اولیه و حیاتی به مراکز درمانی منتقل شده اند.