با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور دو هزار و ۶۲۵ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ در فروردین ۱۴۰۰ انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت: تعداد ماموریت های این مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است.

مصطفی افشارنیک ادامه داد: در مجموع تصادفات با ۴۴۶مورد، قلبی ۲۲۱ مورد، کاهش سطح هوشیاری ۲۲۰ مورد ،مشکوک به کرونا ۱۹۴ مورد،ضعف و بیحالی ۱۳۰ مورد، تنفسی ۱۱۷ مورد،سقوط همتراز و غیرهمتراز ۱۱۷ مورد و تشنج ۸۵ مورد بیشترین تعداد ماموریت های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در این ماه بوده است.

او افزود: تعداد هزار و ۵۲۳ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۶۲۷ مورد به بیمارستان ۲۲ بهمن، ۸۱۴ مورد به بیمارستان حکیم و ۸۲ مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.

 در ادامه گفتگو مسئول اورژانس هوایی آقای جمال خیر آبادی اظهار نمود: بالگرد اورژانس ۱۱۵ در فروردین ماه ۳ مورد اعزام داشته که منجر به انتقال ۴ نفر بیمار و مصدوم شده است.