رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از انجام ۲۳ ماموریت تصادفی توسط اورژانس ۱۱۵ نیشابور در روز سوم اردیبهشت خبر داد.

مصطفی افشارنیک گفت:در روز گذشته اورژانس ۱۱۵ نیشابور ۷۹ ماموریت انجام داده است که از این تعداد ماموریت،۲۳ مورد حادثه تصادف رخ داده است که ۲۹ مصدوم در پی داشته که از این تعداد ۲۴ مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال داده شدند و ۴ مصدوم توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ درمان سرپائی شدند و متاسفانه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت نمود.

او ادامه داد:از ۲۳ تصادف ۶ مورد در حوزه شهر و ۱۷ مورد در مناطق گردشگردی و تفریحی رخ داده است.همچنین از ۲۹ نفرمصدومین ۲۷ نفر آقا و ۲ نفر خانم بوده اند و نکته قابل توجه ۲۴ نفر از مصدومین رنج سنی ۱۰ الی ۲۵ سال داشته اند .

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور یادآور شد: با توجه به گرم شدن هوا و افزایش تردد موتورسیکلت ها، رانندگان خودروهای سواری توجه ویژه به موتورسیکلت ها داشته باشند و ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه ازگرفتن سبقت غیرمجاز و رانندگی ناایمن خودداری نمایند و در صورت نیاز به آمبولانس ضمن حفظ خونسردی با شماره سه رقمی ۱۱۵ تمای بگیرند.