سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده از توزیع 20 هزار عدد ماسک در مناطق محروم و کم برخوردار شهر نیشابور خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد گفت: با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و الزام رعایت پروتکل های بهداشتی توسط آحاد مردم در پیشگیری از انتقال بیماری در سطح جامعه، طرح ملّی یک نفس همدلی با مشارکت و حمایت خیرین سطح کشور به اجرا درآمده است.

وی در ادامه گفت: حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده ضمن پیگیری و معرفی مناطق کم برخوردار و محروم شهر تعداد 20 هزار عدد ماسک از وزارت بهداشت تحویل گرفته و در اختیار معاونت بهداشت و معاونت فرهنگی دانشجویی قرار داده است تا در مناطق محروم وکم برخوردار و همچنین جهت توزیع در اردوهای جهادی دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد.