سرپرست حوزه مشارکت های اجتماعی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی و شهر و روستای بدون دخانیات با اولویت حذف پایدار قلیان خبر داد.

مصطفی عظیمی نژاد گفت: این جلسه از سوی حوزه مشارکت های اجتماعی با حضور جمعی از مدیران عامل سازمان های مردم نهاد، مدیرگروه و کارشناس سلامت روان و مدیرگروه وکارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و بخصوص کاهش مصرف دخانیات و حذف پایدار قلیان برگزار شد.

مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشت در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: با توجه به طرح تقسیم کار ملّی برای کنترل آسیب های اجتماعی از سوی شورای اجتماعی وزارت کشور،  وزارت بهداشت بعنوان دستگاه معین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط های دانشجویی، سلامت روان و پیشگیری از HIV و در موضوع طلاق، پیشگیری از اعتیاد و حاشیه نشینی بعنوان دستگاه همکار انتخاب شد و معاونت بهداشت دانشکده در سطح شهرستان در زمینه های مورد نظر مشغول فعالیت می باشد.

دکتر محمد آذینی  افزود: در همین راستا می توان با هم افزایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی سازمان های مردم نهاد در زمینه های مختلف و بخصوص فرهنگ سازی در پیشگیری از آسیب های مختلف اجتماعی به اهداف مشترک دست یافت.

مهندس سعید یگانه پور مدیر گروه بهداشت محیط گفت: متاسفانه این روزها در سطح خانوارها مصرف قلیان افزایش پیدا کرده است و به عنوان نوعی تفریح بین بانوان و نوجوانان استفاده می شود. سازمان های مردم نهاد بدلیل ارتباط بسیار نزدیکی که با مردم دارند؛ می توانند در زمینه فرهنگ سازی و کاهش مصرف دخانیات وارد عمل شده و با آموزش مضرات این رفتار غیر بهداشتی که باعث آسیب های جسمی وروحی روانی میشود این رفتارهای را کاهش دهند.

خانم الهامی کارشناس مسئول سمن های شهرستان نیشابور در فرمانداری گفت: جهت پیشبرد این فعالیت ها بهتر است برنامه عملیاتی و راهبردی تدوین شده و دستور کارها مشخص شود.

در ادامه مدیران عامل سازمان های مردم نهاد در خصوص حیطه فعالیت های سمن خود توضیح داده و جهت همکاری با دانشکده علوم پزشکی اعلام آمادگی کردند.

این نشست دوشنبه چهارم اسفند99 در محل سالن جلسات مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 22بهمن  برگزار شد.