سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده جهت بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت سرزده از پلی کلینیک خیام و پلی کلینیک عطار بازدید کرد.

قاسم کریمی در این بازدیدها بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع تاکید و اظهار داشت: نیشابور از جمله شهر هایی است که شیوع بیماری کرونا در آن روند افزایشی داشته و به منظور کنترل شیوع بیماری ناچار به اجرای برخی محدودیت ها و اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی می باشیم که باید از سوی تمامی اقشار جامعه مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

کریمی در پایان بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی تصریح کرد و افزود: سلامت همشهریان اولویت دانشکده است و در این راستا هیچ نوع سهل انگاری جایز نیست و انتظار داریم کارکنان دانشکده با اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی و شهری کرونا علاوه بر تکریم ارباب رجوع مشوقی برای رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک باشند.

 این بازدید صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه با حضور سرپرست و کارشناس بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر و کارشناس بهداشت محیط و کارشناس نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور انجام شد.