با توجه به شرایط کنونی نیشابور و وضعیت قرمز، جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای شهرستان با حضور معاون استاندار و فرماندار، دادستان، جانشین فرمانده انتظامی، رئیس دانشکده علوم پزشکی، شهردار و روسای اداره صمت و اتاق اصناف تشکیل و نظارت، کنترل و رعایت پروتکل های ابلاغی به مجریان و اعضای کمیته های نظارتی تبیین و تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور علیرضا قامتی اظهار کرد: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان و میزان فراگیری و شیوع ویروس کرونا، تشدید نظارت ها و اعمال قانون، قرنطینه افراد مبتلا، آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، حفاظت از گروه های آسیب پذیر و افراد دارای بیماری زمینه ای، ایجاد محدودیت هدفمند و ... ضروری است.

وی عنوان کرد: بدین منظور از روز چهارشنبه هجدهم فروردین کلیه گروه های شغلی به جز گروه یک به مدت دو هفته تعطیل می باشد. وی از همشهریان، کسبه و اصناف خواست شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمایند.