تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:41 ب ظ

شرح وظائف اداره رسیدگی به اسناد مالی

  رسیدگی به اسناد مالی هزینه‌ای و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی رسیدگی به اسناد هزینه‌ای عاملیتها و تطبیق با قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه رسیدگی به اسناد تنخواه‌گردان ، پیش‌پرداختها و علی‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه رسیدگی و بررسی قراردادهای منعقده اشخاص حقیقی و....

....

قوانین و مقررات مالی

جهت مشاهده ، روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید:  پیوست ها : قانون بودجه 96 کل کشور[ ]2296 kB قانون کار[ ]328 kB ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم[ ]1025 kB آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی [1391]865 kB ضوابط اجرایی بودجه 94.pdf[ ]227 kB قانون برگزاری....

....

زیر مجموعه ها

پیوند های مفید