آیین آغاز عملیات ساختمانی مرکز سرطان خیّر بنیان حاج محمد تقی پور روز شانزدهم اسفندماه۹۹ با حضور مسئولان، خیرین و کارکنان حوزه سلامت برگزار شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این مراسم ضمن تشکر از خیّرنیک اندیش سلامت حاج محمد تقی پور گفت: امروز روز نزول رحمت است، بار دیگر خیّر محترمی برای هم نوعان خود از مال خود می بخشد.
دکتر محسن عظیمی نژاد افزود: احداث مرکز سرطان از ابتدا یکی از اهداف حوزه سلامت نیشابور بوده است. ساخت مرکز شیمی درمانی در بیمارستان 22 بهمن به عنوان گامی در این راستا بود و اکنون نیز با توجه به شیوع سرطان در نیشابور ساخت این مرکز ضرورت پیدا می کرد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: عملیات ساخت مرکز سرطان خیّربنیان به همّت خیّر نیک اندیش سلامت حاج محمد تقی پور با زیربنای 3 هزارمترمربع درسه طبقه  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم آغاز می شود. برآورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده در حدود ۲۰ تا  ۲۵میلیارد تومان و تجهیز آن ۳۰تا ۴۰میلیارد تومان می باشد.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه خیرین سلامت گفت زنجیره اتصال خیرین و مسئولان با سرعت رو به گسترش است و امید است بتوانیم گام های موثری در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم شریف نیشابور و شهرهای اطراف برداریم.