رِئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتگو با وب دا ضمن اعلام این خبر گفت: تا کنون از 10 مورد مشکوک به کرونای انگلیسی، نمونه ها به آزمایشگاههای مرجع ارسال و خوشبختانه نتایج ارسال شده حاکی از منفی بودن هر 10مورد می باشد.

دکتر محسن عظیمی نژاد افزود: ویروس انگلیسی ازلحاظ علایم بالینی هیچ تفاوتی با ویروس کرونا ندارد، اما نارسایی و مرگ بیشتری دارد.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان باید هرگونه علایم بالینی را ویروس انگلیسی در نظر بگیرند و مراقبت های ویژه این بیماری را داشته باشند؛ زیرا دوره ی پیشرفت و بروز در ویروس کرونا ۲ هفته و در ویروس کرونای انگلیسی بین ۲۴ تا ۷۲ساعت است.
شناسایی اولین مورد ویروس انگلیسی در ایران در شانزدهم دی ماه99 بود . تاکنون این ویروس در یازده استان کشور شناسایی شده است و 186 نفر از هم وطنان را نیز درگیر کرده است.