معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهش گران برتر استانی خبر داد.

دکتر احمدرضا بهرامی افزود: همزمان با اختتامیه هفته پژوهش و فناوری، از پژوهشگران برتر استان خراسان رضوی  تجلیل بعمل آمد.

در فهرست 9 پژوهشگر برتر استان، دکتر محسن عظیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد.  

مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان با حضور استاندار محترم خراسان رضوی در ساعت 17:30 روز دوشنبه یکم دی ماه در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.