نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص کمبود اعتبارات،ب ودجه و سرانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور،۲۰ میلیارد ریال توسط این وزارتخانه به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اختصاص یافت.
به گزارش وب دا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مهندس احسان ارکانی در خصوص وضعیت کمبود اعتبارات، بودجه و سرانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور،گفت: پیرو جلسه ای که با دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته ایم، خوشبختانه مقرر شد اقدامات اصولی برای تامین اعتبارات بودجه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور مد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌هایی که درخصوص کمبود اعتبارات و بودجه و سرانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعمل آمد، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال توسط این وزارتخانه به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اختصاص یافت.
دانشکده علوم پزشکی نیشابور مراتب سپاس و قدردانی را خود را از اهتمام و پیگیری ها و حمایت های جناب آقای مهندس احسان ارکانی نماینده محترم مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی، در راستای اعتلا و توسعه بیش از پیش حوزه سلامت نیشابور اعلام می دارد.