رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در بیمارستان 22 بهمن، قبل از بحران کرونا، 4 تخت آی سی یو و 4 تخت پس ای سی یو داشتیم که این تعداد را به 60 تخت ای سی یو افزایش دادیم.
دکتر محسن عظیمی نژاد با اشاره به سفر دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به نیشابور افزود: در یکم آبان همزمان با سفر معاون محترم درمان وزرات بهداشت به نیشابور با تامین اعتبار جهت تغییر کاربری ساختمان اداری معاونت بهداشت به فضای درمانی موافقت شد که مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته که تا پایان دی ماه آماده بهره برداری خواهد بود.
وی با تاکید بر این که رسانه ها نقش مهمی در کاهش التهاب، ایجاد سلامت روانی و آرامش در جامعه دارند،خاطر نشان کرد: امروز در بحران کرونا، رسانه ها همراه با حوزه سلامت با حساس سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم می توانند نقش مهمی را در پیشگیری و ابتلا به بیماری کرونا داشته باشند.
دکتر عظیمی نژاد یادآور شد: متاسفانه مردم به دلیل شایعات به بیمارستان مراجعه نمی کنند و یا دیر مراجعه می کنند و این موضوع باعث افزایش شدت بیماری و یا مرگ بیشتری در بیماران می شود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در پایان از پزشکان متخصص ارگان ها و نهاد ها خواست که در این شرایط بحرانی، کادر بهداشت و درمان علوم پزشکی را همراهی کنند تا با افزایش نیروی انسانی خدمات بیشتری به شهروندان ارائه شود.