رئیس دانشکده علوم پزشکی  نیشابور در خصوص شایعات اخیر مبنی بر فوت بیماران کرونایی بیمارستان 22 بهمن بر اثر کمبود اکسیژن گفت: مردم به شایعه فوت بیماران بر اثر کمبود اکسیژن توجه نکنند. اگر بر اساس این شایعات، فوت بیماران بر اثر قطع و یا کمبود اکسیژن بود بایستی همه بیمارانی که نیاز حاد به اکسیژن داشتند فوت می شدند.

دکتر محسن عظیمی نژاد با تاکید بر این که در دوران شیوع کرونا هیچ گونه قطعی اکسیژن نداشتیم افزود: نیاز به اکسیژن و پیش بینی برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران همواره مورد توجه بوده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی یادآور شد در اسفند 98 کل اکسیژن مورد نیاز بیماران توسط 100 عددکپسول اکسیژن تامین می شدو در فروردین و اردیبهشت ۹۹، علاوه بر تهیه 200عددکپسول مازاد بر تعداد قبلی، یک دستگاه اکسیژن ساز مولد 600 لیتر در دقیقه  نیز خریداری و نصب گردید وپس از آن  مخزن کسیژن 10 تنی خریداری گردیدو دومین دستگاه اکسیژن ساز را نیز تهیه کردیم که در روزهای آتی نصب خواهدشد. 

به گفته دکتر عظیمی نژاد در زمان انتقال  اکسیژن به تانک اکسیژن باید تانک اکسیژن از مدار خارج شود تا بتواند اکسیژن را تزریق نمایدو در این زمان از کپسول های موجود و سیستم های ذخیره اکسیژن  استفاده میشود تا پس از شارژ شدن، تانک اکسیژن مجدداوارد مدار شود و این فرایند به صورت مکرر اتفاق می افتد.

وی در پایان از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و مطمئن باشند خدمتگزاران آنها در دانشکده علوم پزشکی نیشابور تمام سعی و تلاش خود را برای تامین نیازهای درمانی خواهند کرد.