رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور ابلاغی دکتر عصمت تقی آبادی را سمت معاون بهداشت دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن پیام دکتر محسن عظیمی بدین شرح است:

 سرکار خانم دکتر عصمت تقی آبادی

با توجه به تخصص و تجربه سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به سمت معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت نیشابور منصوب می شوید تا با بهره گیری از توان تخصصی و کارشناسی همکاران، نسبت به  اجرای دقیق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله برنامه پزشک خانواده، تقویت و توسعه برنامه های پیشگیری و استفاده از ظرفیت همکاری های بین بخشی، مشارکت مردمی و همچنین با توجه به پاندمی کرونا، مدیریت به موقع و واکنش سریع برای پیشگیری و کنترل بیماری در سطح جمعیت تحت پوشش، در جهت ارتقای سلامت مردم حداکثر تلاش خود را بکار گیرید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف شرح الذیل با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت به مردم عزیز موفق باشید.


1- برنامه‌ريزي براي حل مسائل و مشکلات عمده در چارچوب سياست‌ها و استراتژي‌هاي اعلام شده کشوري با در نظر گرفتن شرايط خاص کشوري

2- شناخت خصوصيات جغرافيايي  و جمعيتي، شناسايي منابع، مسائل و مشکلات بهداشتي مربوط به سلامت جامعه منطقه مأموریت و تعيين اولويت‌های بهداشتی

3- برنامه‌ريزي براي ارائه آموزش‌هاي لازم به منظور حفظ و ارتقاي سطح سلامت جامعه بر مبناي نيازها

4- پيش‌بيني و پيشنهاد منابع مورد نياز و تنظيم بودجه عملياتي بر اساس برنامه‌هاي استراتژیک

5- فراهم کردن زمينه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي مصوب و ابلاغ شده در قالب طرح‌هاي مشخص و زمان‌بندي شده

6- نظارت بر اجراي فعاليت‌‌ها و پايش (کنترل و نظارت) عمليات اجرايي و سنجش کيفيت خدمات و بازديدهاي منظم از واحدهاي اجرايي

7- استفاده از شيوه‌هاي علمي براي اطلاع از وضعيت بيماري‌ها و اقدام به موقع به هنگام بروز اپيدمي‌ها از حوادث پيش‌بيني نشده   

8- ايجاد روابط و هماهنگي منطقي ميان عمليات مختلف فني در مرکز بهداشت به منظور تحقق استراتژي ادغام خدمات در تمامي مراحل برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي

9- پشتيباني تدارکاتي از واحدهاي اجرايي و پيش‌بيني‌هاي به‌ موقع براي تامين وسایل، تجهيزات مواد و داروهاي مورد نياز

10- نظارت بر چگونگي خدمات کارکنان مراکز بهداشتي شهرستان‌ها و واحدهاي تابعه به منظور برقراري و حفظ روحيه، هماهنگي، انضباط و صميميت

11- تلاش برای نهادینه نمودن پژوهش های کاربردی در حوزه امور بهداشتی و اتخاذ راهکارهای استفاده بهینه و علمی از نتایج طرح های انجام شده ملی و منطقه ای

12- رعایت اصل شایستگی و کارآمدی در عزل و نصب مدیران حوزه ستادی معاونت بهداشت

13-کمک، راهنمایی و نظارت بر عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و درمان فیروزه و زبرخان و حرکت در جهت ارتقای شاخص های بهداشتی شهرستان های مذکور

 

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور