تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:17 ق ظ

بخش های کتابخانه

  بخش امانت و گردش کتاب   بخش نشریات   بخش فهرستنویسی   اتاق سایت                 ....

آئین نامه ها و قوانین کتابخانه

                                         آئین نامه عضویت و خدمات کتابخانه                                     آئین نامه وجین منابع کتابخانه                             ....

راهنمای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

راهنمای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی                       ....

راهنمای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی 1

  راهنمای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی                                 ....

Ebook های موجود در کتابخانه

ٍEbook های رشته پرستاری ٍEbook های رشته هوشبری  و اتاق عمل ٍٍEbook های رشته بهداشت عمومی ٍEbook های رشته بهداشت محیط ٍEbook های رشته بهداشت حرفه ای ٍ ٍEbook های رشته مامایی لیست کلی Ebook های موجود در کتابخانه                   ....

پیوند های مفید