تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 06:41 ق ظ

کارگروه میز خدمت با حضور مدیران مرتبط با فرآیندها در معاونت بهداشت

  معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابورگفت: تکریم ارباب رجوع اعتلای هر سیستم را بدنبال دارد  ادامه مطلب: ....

میز خدمت بیمارستان حکیم

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید بیمارستان حکیم ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه نظر سنجی ارائه خدمت  1 فرایند پاسخ دهی به نامه های اداری فرایند مستندات         ترکیبی 2 فرایند  رسیدگی به شکایات فرایند مس....

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول  شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت  1 درخواست اشتغال نیرو  فرایند مستندات  خانم علی آبادی(واحد گسترش)  43348142     2 درخواست اطلاعات جمعیتی فرایند مستندات   خانم ....

میز خدمت بیمارستان 22 بهمن

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید بیمارستان 22 بهمن        ردیف عنوان خدمت فرایند  مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت  1 فرایند رسیدگی به شکایات فرایند مستندات  کارشناس میز خدمت    فرم ها  میز خدمت حضوری 2 ارائه مدارک بالین....

میز خدمت درمان و اورژانس

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید میز خدمت معاونت درمان ردیف عنوان خدمت فرایند مستندات  مسئول شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت  1 تمدید پروانه موسسات پزشکی فرایند مستندات  خانم مدیح  43346099   الکترونیکی 2  ابطال پروانه موسسات پزشکی بر ....

پیوند های مفید