تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:24 ب ظ

برگزاری دوره های آموزش کارکنان با همکاری حوزه آموزش و پژوهش

  دوره های آموزش کارکنان علوم پزشکی نیشابور با مشارکت اداره آموزش و بهسازی منابع انسانی معاونت توسعه و منابع انسانی و معاونت آموزشی پژوهشی برگزار می شود. به گزارش وب­دا، مدیر نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در نوزدهمین کمیته اجرایی آموزش در راستای ارتقاء کیفیت دوره های آمو....

پیوند های مفید