تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 08:37 ق ظ

برگزاری کارگاه حفاظت در برابر اشعه

اولین دوره کارگاههای حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران بخشهای رادیولوژی بیمارستانها در دو کد در روزهای یکم و یازدهم آذرماه 1395 برگزار گردید. در این کارگاهها مباحث مربوط به حفاظت در برابر اشعه کارکنان و بیماران توسط مسئول فیزیک بهداشت کل دانشکده خانم سبحانی و سرکار خانم دولت متخصص رادیوبی....

گزارش دوزیمتری

دوزیمتری دوره ای سال 96 مراکز رادیولوژی، سی تی اسکن و آنژیوگرافی بیمارستانهای 22 بهمن و حکیم و مرکز درمانی عطار انجام شد. ....

برگزاری دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتو کاران

برگزاری دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتو کاران درتاریخ 23 آذر ماه سال 1396 برگزار گردید . ....

پیوند های مفید