تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 07:36 ق ظ

شرح وظایف کارشناس آمار شبکه فیروزه

        عنوان شغل :  کارشناسان آمار شرح وظایف: مطالعه در موردنحوه جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم همكاری در تهیه و طرحهای فرمهای مورد نیاز ورود و دریافت اطلاعات با واحدهای سازمانی طراحی گردش اطلاعاتی در سازمان و تدوین فرمهای جمع آ....

پیوند های مفید