تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 06:53 ق ظ

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان حکیم

ردیف نوع بیمه بستری سرپایی 1 بیمه تامین اجتماعی 100% 100% 2 بیمه سلامت ایرانیان 90% 70% 3 بیمه کمیته امداد 90% 70% 4 بیمه نیروهای مسلح 100% 70%(ویزیت) 90%(اعمال سرپایی) 5 بانک تجارت  100%  فرانشیز20% 6 بانک ملی  با بیمه البرز 100....

پیوند های مفید