تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:02 ب ظ

ایمنی

لبببییسسسسس ....

تقویم ایمنی بیمار

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار Patient Safety Executive Walk-Rounds                                                                                                  آبان ماه 1395 بخش/واحد هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم داخلی     * ....

9 راه حل برای تحقق ایمنی بیماران (10)

9روش اجرایی راه حل ایمنی بیماران : بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و استاندارد ها و براساس آخرین شواهد علمی وبالینی باشد .ما همیشه در معرض دامنه وسیعی از موارد خطر زا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را در تلاش برای اجتناب از تصادف ، جراحت و یا حو....

دستورالعمل های ایمنی بیمار(واحد ایمنی بیمار)

راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری  راهنمای پیشگیری از زخم فشاری  راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه  راهنمای داروهای با هشدار بالا دستورالعمل جراحی ایمن دستورالعمل تزریقات ایمن شناسایی صحیح بیماران در بخش بستری و سرپایی راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت حین تحویل ....

ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا (4)

مورد اول : تغییر فرهنگ ها یک متخصص بهداشتی که در سایت تصادفات فعالیت می کرد یک دوز ( Nubain analgesia)  ( مسکن ) به بیماری داد. بیمار نیازمند دوز دیگری از دارو بود اما، تصادفا" ، Narcan ( که یک عامل بازگرداننده هوشیاری است) را دریافت کرد. پزشک متوجه اشتباه خود شد، او می دانست که این کار آ....

پیوند های مفید