تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:24 ق ظ

وظایف و مسئولیت های واحد روابط عمومی

شرح وظایف كلی روابط عمومی   - جمع‌آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌هابه‌منظور تنظیم گزارش ، خبر و سیاستهای خبری و تبلیغاتی و اجرای طرحهای ارتباطی و انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی كلی از طریق : شركت در جلسات مهم   ارتباط ....

پیوند های مفید