تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 03:29 ق ظ

وظایف ومسئولیت های مسئول دفتر سرپرست شبکه

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست انجام اموراداری و دفتری رئیس شبکه  در رابطه با ارتباطات داخلی ودانشگاهی  نظارت وپیگیری اموری كه از سوی رئیس شبکه ابلاغ گردیده است تهیه وتنظیم صورتجلسات شوراها و كمیته هایی كه در محدوده تشكیلات حوزه ریاست شبکه تشکیل  می گردد  تنظیم قرارملاقاتهای ارباب رجوع با ....

پیوند های مفید