تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:49 ق ظ

وظایف و مسئولیت های واحد دبیرخانه

  وظایف و مسئولیت های دبیرخانه :        نظارت بر انجام امور تحریرات         نظارت بر دریافت و ثبت نامه های وارده از واحدهای دانشگاهی یا دفاتر سازمان مرکزی ، موسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در ارسال نامه برای آنان          نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ....

پیوند های مفید