تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:03 ق ظ

شرح وظایف مسئول واحد بهبود تغذیه

الهه کارگزار – کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی تعداد نیروهای زیر مجموعه: یک نفر کارشناس ستادی خانم الهام شاکری کارشناس واحد کارشناس مراکز بهداشتی و درمانی 5 نفر 1_  جمع آوری آمار ماهیانه تغذیه 2_ توزیع سبد غذایی کودکان 3_ توزیع سبد حم....

پیوند های مفید