تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:39 ق ظ

واحد سلامت خانواده وجمعیت

مرضیه عبداله آبادی  - کارشناس بهداست عمومی مسئول سلامت خانواده جمعیت و مدارس و همچنین کارشناس برنامه کودکان ، شیر مادر و جوانان فیروزه تعداد  کارشناس مامایی در تسهیلات زایمانی که به صورت 24 ساعته ارائه خدمت در تمامی روزها داریم. تعداد 9 مامای پزشک خانواده که در ساعت اداری ارائه خ....

پیوند های مفید